Bij meer dan 80% van de scholen en kindercentra wordt onvoldoende geventileerd. Dit geldt helaas ook voor kantoren en woningen. Bij onvoldoende ventilatie kunnen ongewenste en schadelijke stoffen zich ophopen, hetgeen kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde (leer)prestaties. Door de luchtkwaliteit realtime te monitoren met een CO2 meter kun je bewust(er) ventileren.

Gezond binnenklimaat? Je weet het als je de luchtkwaliteit real-time monitort met een CO2 meter!


Bezoek de website van SenseAir
SenseAir esense fai3 flyerFlyer
duizenden
prijzen co2 meter

 

netadaptersSenseAir
eSENSE FAI Light

eSENSE FAI Light is een CO2 meter mét display (CO2 concentratie),
mét stoplichtsignalering en zonder alarm/geluidsignaal

'Stoplicht'-leds (rood/oranje/groen) hebben voldoende attentiewaarde.
Wij plakken een label op de CO2 meter met de meetranges voor de stoplichtleds.

(Druk links op de afbeelding van de CO2 meter voor de datasheet met specificaties)

tSENSE
SenseAir
tSENSE

tSENSE meet én registreert
CO2, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid

Je kunt de metingen op diverse manieren weergeven op de touchscreen display. Metingen van afgelopen 7 dagen of 24 uur (instelbaar) kunnen grafisch op het touchscreen worden getoond.
U kunt gemakkelijk zien wanneer en hoe lang de CO2 concentratie, temperatuur of relatieve luchtvochtigheid te hoog is geweest.

De tSENSE is geschikt om mechanische ventilatie aan te sturen.

tSENSE

SeneAir Aranet

Aranet4

POPULAIRSTE CO2 METER SINDS COVID-19

CO2 meter + logger die op batterijen werkt
(CO2/temperatuur/relatieve luchtvochtigheid & alarm)

Metingen van afgelopen 7 dagen kunnen via een app op een mobiele telefoon of tablet worden getoond. Zo kun je gemakkelijk zien wanneer en hoe lang de CO2 concentratie, temperatuur of relatieve luchtvochtigheid te hoog is geweest.

Aranet graphs


GRENSWAARDEN STOPLICHTSIGNALERING & ALARMSIGNAAL

Er is géén eenduidige voorgeschreven instelling voor de stoplichtsignalering (groen/geel/rood) en het alarmsignaal! Er worden verschillende richtlijnen gehanteerd in onder andere het Bouwbesluit, GGD, Gezondheidsraad, PO-en VO-raad.

De instelling van de grenswaarden van de 'stoplicht' leds en het geluidsignaal bij de SenseAir eSENSE is gebaseerd op de hygiënische grenswaarde van 1.200 ppm, zoals deze door de Gezondheidsraad is vastgesteld. Boven deze waarde word de lucht als 'onfris' aangeduid. Volgens Bouwbesluit 2003 is bij een CO2-gehalte boven 1.200 ppm sprake van te weinig frisse lucht. In Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat bij bestaande bouw een grenswaarde van 1.200 ppm wordt gehanteerd en bij nieuwbouw 1.000 ppm.

De GGD hanteert sinds 2006 een bovengrens van 1.400 pm voor scholen en kindercentra. In sommige regio's hanteert de GGD echter een bovengrens van 1.000 ppm. Als u wilt dat wij de grenswaarde(n) van de stoplichtleds van de eSENSE FAI3 of de SENSE FAI Light kosteloos aanpassen, dan kunt u dit aangeven op het bestelformulier of in onze webshop in het tekstvak 'Eventuele opmerkingen'.

 • Standaard instelling SenseAir eSENSE FAI3 & eSENSE FAI Light:
 • Groene LED : < 800 ppm, goede ventilatie
 • Gele LED : 800 - 1.200 ppm, voldoende ventilatie
 • Rode LED : > 1.200 ppm, onvoldoende ventilatie
 • Alarm : > 1.400 ppm, slechte ventilatie, betere ventilatie vereist! (FAI3)
 • FAI Light (zonder alarm) : >1.200 ppm, rode led knippert voor extra attentiewaarde
 • Wij kunnen de grenswaarden kosteloos op uw verzoek aanpassen!
esense fai
 • Standaard instelling SenseAir tSENSE:
 • Groene LED : < 800 ppm, goede ventilatie
 • Gele LED : 800 - 1.000 ppm, voldoende ventilatie
 • Rode LED : > 1.000 ppm, onvoldoende ventilatie
 • U kunt de grenswaarden zelf aanpassen via de touchscreen!
tsense
 • Standaard instelling ARANET4:
 • Groene LED : < 1.000 ppm, goede ventilatie
 • Gele LED : 1.000 - 1.400 ppm, voldoende ventilatie
 • Rode LED : > 1.400 ppm, onvoldoende ventilatie
 • Alarm: > 1.400 ppm, slechte ventilatie, betere ventilatie vereist!
 • U kunt de grenswaarden zelf aanpassen via de Aranet4 app!
aranetBelangrijkste kenmerken van de SenseAir eSENSE FAI3 en FAI Light (Fresh Air Indicator):

 • Stoplichtsignalering: gekleurde leds geven op basis van de CO2-concentratie aan of de ventilatie goed (groen), acceptabel (geel) of onvoldoende (rood) is. Het grote voordeel van 'stoplichtleds' is dat ze van grote afstand waarneembaar zijn.

 • Display: de CO2-concentratie wordt in parts per million (ppm) weergegeven op een display, zodat je exact weet wat de luchtkwaliteit is op een bepaald moment en de ernst van de situatie kent indien de rode led brandt.

 • Alarm: de eSENSE FAI3 heeft een geluidsignaal dat klinkt als de CO2-concentratie te ver is opgelopen. (>1.400 ppm)

 • 'Snooze' functie: als u op de rode knop drukt als het geluidsignaal klinkt, wordt de alarmfunctie gedurende een half uur uitgeschakeld. De alarmfunctie kan desgewenst ook permanent uitgezet worden.

 • Zelfkalibrerend: de CO2 sensor is zelfkalibrerend, zodat je zeker weet dat de metingen altijd betrouwbaar zijn.
 • OUTPUT signaal: de CO2 meter heeft een analoog uitgangssignaal (0-10 Volt) dat ook digitaal (0/10V) ingesteld kan worden, bijv. voor een relaisschakeling. Met het OUTPUT-signaal kun je een mechanisch ventilatiesysteem aansturen.
 • Voeding: De eSENSE FAI werkt niet op batterijen. Hij wordt standaard geleverd met een witte netadapter (220 -> 24 Volt), maar hij functioneert ook op 12 Volt gelijkspanning, bijvoorbeeld voor gebruik in een camper of caravan!De SenseAir eSENSE FAI (Fresh Air Indicator) is een kooldioxidemeter die géén knoppen heeft om hem in te stellen en kan dus ook niet ontregeld worden door nieuwsgierige (kinder)vingertjes! De eSENSE FAI3 heeft enkel een unieke rode 'Snooze' knop. Door de knop in te drukken als het geluidsignaal klinkt, wordt gedurende een half uur het geluidsignaal uitgeschakeld, zodat u passende maatregelen kunt nemen om de ventilatiecapaciteit te vergroten, bijv. door ventilatieroosters en ramen open te zetten.

Na het verstrijken van een half uur wordt de alarmfunctie automatisch weer ingeschakeld. Een half uur extra ventileren is over het algemeen voldoende om de CO2-concentratie weer onder de hygiënische grenswaarde (1.200 ppm) te krijgen. Als het geluidsignaal niet gewenst is of vaker klinkt dan wenselijk, dan kunt u eenvoudig het geluidsignaal permanent uitzetten. Het is verstandig om dan contact op te nemen met een installateur om te onderzoeken op welke wijze de ventilatiecapaciteit vergroot kan worden.

SenseAir kent in zijn klasse nauwelijks gelijkwaardige aanbieders. Op internet worden veel goedkope CO2 meters aangeboden. Deze zijn vrijwel allemaal van Chinese makelij.

Bij Chinese CO2 meters is de CO2 sensor van inferieure kwaliteit en niet zelfkalibrerend, terwijl dit vaak - ten onrechte - wel wordt geclaimd. Dit betekent dat de CO2 metingen niet betrouwbaar zijn. Kenmerkend voor deze meters is dat ze merkloos zijn of worden voorzien van een eigen merknaam. De garantietermijn is meestal slechts één jaar.

Chinese CO2 meters

Klik hieronder op een locatie voor uitgebreide informatie over de luchtkwaliteit en ventilatie:

locaties Kantoren Woningen kinderopvang scholen


FAI3 FAI Light Co2 meter prijzen